Slavnostní předání Osvědčení o způsobilosti ke službě kantora v ČCE

V neděli 23. června 2019 slavnostně zakončilo při bohoslužbách v  brněnském Červeném kostele svou tříletou přípravu na kantorskou službu v církvi 13 studentů Semináře církevní hudby Evangelické akademie. Při bohoslužbě kázal synodní senior Daniel Ženatý. Pozdrav pronesl také člen synodní rady a sborový kantor v Praze-Střešovicích Jiří Schneider a nové spolužáky pozvala do řad Spolku evangelické církevní hudby jeho předsedkyně Martina Matušková. Záznam můžete zhlédnout zde .